Promienie słońca
fot. Daoudi Aissa / UNSPLASH
Oferta specjalna -25%

Ewangelia według św. Łukasza

0 votes
Wyczyść

Ap 7,2–4.9–14 / Ps 24 / 1 J 3,1–3 / Mt 5,1–12a

[1 listopada 2021 / Uroczystość Wszystkich Świętych]

Bóg jest święty. Tylko On jest święty. Świętość należy do Boga. Nawet gdyby świat chciał uświęcić wiele swoich osiągnięć i inicjatyw, podkradając świętokradczo świętość, to nie istnieje żadna inna świętość poza Bogiem. Jedyna i prawdziwa świętość jest światem Boga i Jego światłem. Tylko Bóg jest źródłem świętości. Jeżeli Kościół o kimś orzeka, że jest święty, to dlatego, że Bóg w nim zamieszkał. I jeżeli człowiek promieniuje świętością, to nie własną, a Bożą, bo Bóg w nim żyje i on świeci światłością Boga. „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).

Język hebrajski na określenie świętości używa słowa kadosh. Izajasz w wizji chwały Bożej słyszał, jak serafini śpiewają Bogu potrójne Kadosh, Kadosh, Kadosh, w tłumaczeniu na język polski „Święty, Święty, Święty” (Iz 6,3). Tak mocno zabrzmiał ten śpiew, że w każdej Eucharystii do dziś go można usłyszeć. Kadosh nie ma etymologii. Jest słowem pierwotnym. Od tego słowa pochodzą inne słowa związane ze świętością. Pojawia się tylko w kontekście Boga, gdy mowa jest albo o chwale Boga, albo o osobach, wydarzeniach czy o rzeczach, co do których Bóg się wypowiedział, że należą do Niego. I tylko do Niego. „Ja was wybrałem sobie ze świata” (J 15,19).

Natomiast greka na określenie świętości zna dwa słowa: hagiotita oraz hierótita. Tylko to pierwsze jest opisem świętości Boga. Hagiotita to świętość, która nie pochodzi z tego świata. Jest inna niż cały świat. Różna, odrębna, odmienna od istnień i rzeczy z tego świata.

Uroczystość Wszystkich Świętych to świadectwo o świętości, że można, że da się już na ziemi cieszyć światłem Boga i posmakować Jego świętości. Że można w konsekwencji wydzielać zapach Jego miłości, samemu o tym nie wiedząc, kochać Jego słowo i patrzeć, jak zmienia nasze życie: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14,23).

Święci świętością Boga
Norbert Augustyn Lis OP

urodzony 13 stycznia 1976 r. w Radomiu – dominikanin, wcześniej ksiądz diecezji radomskiej, doktor teologii UKSW i misjologii Urbanianum, wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Święcenia ka...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze