Święci świętością Boga

Ap 7,2–4.9–14 / Ps 24 / 1 J 3,1–3 / Mt 5,1–12a [1 listopada 2021 / Uroczystość Wszystkich Świętych] Bóg jest święty. Tylko On jest święty. Świętość należy do Boga. Nawet gdyby świat chciał uświęcić wiele swoich osiągnięć i inicjatyw, podkradając świ...