fot. W drodze

ks. Mariusz Rosik

urodzony 5 maja 1968 r. we Wrocławiu – polski duchowny katolicki, kapłan archidiecezji wrocławskiej, biblista, profesor nauk teologicznych, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym i Uniwersytecie Wrocławskim, stypendysta m.in. Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem.

Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1993 r. W 1997 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu obronił pracę doktorską Ku radykalizmowi Ewangelii. Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach wg św. Mateusza i św. Marka napisaną pod kierunkiem Tomasza Hergesela. W 2000 r. obronił licencjat naukowy w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, habilitował się w 2004 r. na podstawie pracy Jezus a judaizm w świetle Ewangelii według świętego Marka i został kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej przy PWT.

W latach 2007-2014 był dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych PWT. Od 2006 roku jest dyrektorem Podyplomowych Studiów Biblijnych PWT, kieruje Katedrą Teologii Nowego Testamentu. Wykładał także w Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej (2004-2006).

W 2011 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

Zajmuje się teologią Nowego Testamentu, egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów. Interesuje się relacjami judaizmu i chrześcijaństwa w czasach narodzin Kościoła.

Aktywny w sieci – prowadzi portal biblijny.