„Pastores”
Oferta specjalna -25%

List do Rzymian

0 votes
Wyczyść

W najnowszym numerze kwartalnika „Pastores” – poświęconego formacji kapłańskiej – dominuje temat rekolekcji. Znani rekolekcjoniści Krzysztof Wons SDS i Józef Augustyn SJ rozmawiają m.in. o obowiązkowych rekolekcjach kapłańskich, które zbyt często stają się formą towarzyskiego spotkania, a powinny być okresem modlitwy i wyciszenia. Dla wielu księży rekolekcyjny czas mógłby się okazać zbawienny, niejeden bowiem boryka się z problemem wypalenia.   „Sytuacja osób dotkniętych wypaleniem wydaje się analogiczna do położenia uczniów zmierzających do Emaus – pisze Artur Radacki MIC. – Oni również czuli się rozczarowani, ponieważ – parafrazując ich słowa – czegoś innego się spodziewali. (…) Tylko osoby ambitne, pełne zapału i poświęcenia, silnie zaangażowane w pracę lub w pełnione role ulegają wypaleniu. Ich nastawienie stanowi swoisty wyzwalacz procesu wypaleniowego, coś w rodzaju iskry”. Marianin uważa, że tego typu trudnościom można starać się zaradzić nie tylko podczas dorocznych rekolekcji, ale już w procesie formacji, badając motywacje konkretnego kandydata do podjęcia kapłańskiej posługi.   Wypalenie zresztą nie dotyka jedynie osób konsekrowanych. „Droga uczniów do Emaus jest drogą każdego człowieka” – zauważa ks. Mirosław Stanisław Wróbel. Na szczęście na tej drodze Jezus odnajduje człowieka mimo jego słabości.

Zdaniem biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, trudne życiowe doświadczenia są okazją, by przechodzić od religijności do wiary. Często zdarza się bowiem, że praktyki religijne nie idą w parze z zawierzeniem siebie Bogu. Ksiądz biskup przypomina w tym kontekście reakcję Ateńczyków na mowę św. Pawła na Areopagu, który na próżno próbował ich przekonać, by nie składali ofiar i nie spełniali uczynków z nastawieniem na pozyskanie bóstwa do własnych celów. Zmartwychwstały Pan, głosił Apostoł, nie chce tego!

Oprócz artykułów związanych z tematem rekolekcji w „Pastores” znaleźć można także ciekawy tekst francuskiego biskupa Dominique’a Reya Milczenie św. Józefa o opiekunie Jezusa, który pozostawał w ukryciu, ucząc życia Jezusa, oraz Anny Kulczyckiej Misje są wszędzie o obejmowaniu opieką duszpasterską Wietnamczyków i innych imigrantów żyjących w Polsce.

„Pastores”
Paulina Jeske-Choińska

polonistka, redaktorka, prowadzi projekty wydawnicze....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze