Aleksander Gomola

urodzony w 1963 r. – absolwent teologii (KUL) i anglistyki (UAM), tłumacz i nauczyciel akademicki.

Publikował we „W drodze” i „Tygodniku Powszechnym”. Mieszka na Śląsku.