Laurence Freeman OSB

urodzony 17 lipca 1951 r. w Londynie − angielski benedyktyn, stopień magistra literatury angielskiej zdobył w New College w Oksfordzie, pracował w ONZ, bankowości i jako dziennikarz, aby ostatecznie wstąpić do klasztoru benedyktynów.

W 1976 roku złożył śluby zakonne, a cztery lata później przyjął święcenia kapłańskie. Wraz z Johnem Mainem założył Centrum Medytacji Chrześcijańskiej w Londynie.

Autor licznych książek poświęconych medytacji. W Polsce ukazały się m.in. Praktyka medytacji chrześcijańskiej, Jezus − wewnętrzny Nauczyciel, Pielgrzymka wewnętrzna. Podróż medytacyjna.