dłonie starszego mężczyzny

Bibliografia ojca Joachima Badeniego OP

Oferta specjalna -25%

Objawienia prywatne. Praktyczny przewodnik

0 opinie
Wyczyść

Książki:

Boskie Oko, czyli po co człowiekowi religia. Z o. Joachimem Badenim OP i o. Janem Andrzejem Kłoczowskim OP rozmawiają Artur Sporniak i Jan Strzałka. Kraków 2003, Wydawnictwo Literackie, 351 s.

Fotel z widokiem na pole. Poznań 2004, Wydawnictwo W drodze, 191 s.

Autobiografia. Z ojcem Joachimem Badenim rozmawiają Artur Sporniak i Jan Strzałka. Kraków 2004, Wydawnictwo Literackie, 262 s.

Kobieta – boska tajemnica. Z ojcem Joachimem Badenim rozmawia J. Syrek. Kraków 2006, Wyd. Rafael  147 s.

Śmierć? Każdemu polecam! O. Joachim Badeni w rozmowie z Aliną Petrową-Wasilewicz. Kraków 2007, Wydawnictwo Rafael, 160 s.

Kobieta i mężczyzna. Boska miłość. Z o. Joachimem Badenim rozmawia Sylwester Szefer. Kraków 2007, Wydawnictwo AA s.c., 155 s.

Sekrety mnichów, czyli sprawdzone przepisy na szczęśliwe życie. Do zwierzeń o Joachima Badeniego i o. Leona Knabita nakłania Judyta Syrek. Kraków 2007, Wydawnictwo Rafael, 160 s.

…żywot wieczny. Amen. Z o. Joachimem Badenim rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz. Kraków 2009, Wydawnictwo Rafael, 128 s.

Artykuły:

Miłość bliźniego sprawdzianem miłości Boga. „Róża Duchowna” R.51: 1949 nr 2, s. 7–8.

Radość z odnalezienia Boga. Tamże nr 4, s. 110.

Perły w koronie Kościoła. Św. Pius V. Tamże nr 5, s. 147–148.

Bracia konwersi w zakonie dominikańskim. Tamże nr 7–8, s. 230–232.

Potem był Narwik. Rozmawiał J. Kołłątaj. „Tygodnik Powszechny” R.19: 1965 nr 21, s. 3.

O tej książce i jej autorze. W: Yves Congar OP: Chrystus i zbawienie świata. Przeł. A. Turowiczowa. Kraków 1968, Wydawnictwo Znak, s. 5–11.

Moc i światło. „W drodze” 1973 nr 2, s. 33–45.

Duchowość dominikańska. Tamże nr 3–4, s. 106–109.

Wiedzący milczą. Tamże 1974 nr 1, s. 57–60.

Słowo niosące moc i życie. Z rozważań nad Biblią. W: Chrześcijańska odpowiedź na pytanie człowieka. W 750-lecie służby polskich dominikanów Bogu i ludziom. Pr. zbiorowa. Warszawa 1974, Polska Prowincja Dominikanów, s. 425–436.

Posłuszeństwo zmartwychwstałemu, który żyje w Kościele. „W drodze” 1975 nr 3, s. 19–23.

Światło czuwania. Tamże 1981 nr 7, s. 102–108.

Wiara przekracza psychikę (z Ojcem Joachimem Badenim rozmawiają M. Kot i S. Szefer). „List Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym” R.4: 1987 nr 1 (32), s. 8–10.

(Wypowiedź w Ankiecie „Teofila” nt. formacji dominikańskiej). „Teofil” numer specjalny 1997, s. 61–63.

Duch Święty przyszedł o 8.20. „List” R.15: 1998 nr 4, s. 26–27.

Trzech świętych. Tamże R.18: 2001 nr 2, s. 20.

Mistyka zaczyna się rano (z ojcem Joachimem Badenim OP rozmawiają J. Syrek i J. Czuchta). Tamże R.19: 2002 nr 2, s. 6–10.

Wielkie ożywienie. Tamże R.20: 2003 nr 5, s. 28–31.

Moje przyjemności. Tamże nr 10, s. 16.

O naszych wizjach. Tamże nr 11, s. 21–22. Fragment tego artykułu pt. Autentyczna mistyka i moralne błoto. W: Tamże R. 23: 2006 nr 5, s. 40.

Trzy obrazki ojca Badeniego. Tamże R. 20: 2003 nr 12, s. 30.

Czy potrzebujemy Kościoła? (Fragment książki „Boskie Oko, czyli po co człowiekowi religia”). Z o. J. Badenim i o. J. Kłoczowskim rozmawiają A. Sporniak i J. Strzałka. „Tygodnik Powszechny” R.57: 2003 nr 46, s. 18–19.

Przepis na ascezę. „List” R.20: 2004 nr 4, s. 24–27.

Homilia. W: Beczka nasz dom. Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie Beczka 1964-2004. Kraków 2004, Klasztor OO. Dominikanów, s. 402–404.

Magia i łaska. Z o. Joachimem Badenim rozmawia D. Kot. „Znak” R. 56: 2004 nr 9, s. 35–54.

Jesteś milczeniem Boga. „List” R. 21: 2005 nr 4, s. 24–28.

Co w niebie piszczy, czyli kilka słów o aniołach. Wywiad Gosi sM z oj­-cem Joachimem Badenim. „Dziewiętnastka. Nieregularnik” nr 93 z 18.III.2007, s. 4–5.

Whisky on the rock. „W drodze” 2007 nr 4, s. 96–98.

Narzeczeństwo – ekstaza przyjaźni. „Teofil” 1(25) 2007, s.40–42.

Rock’n’roll i mokra koszula. Z o. J. Badenim o tym co jest źródłem jego dobrych relacji z J. A. Kłoczowskim OP, rozmawia J. Syrek. W: Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Ojca Profesora J. A. Kłoczowskiego OP. Red. Nauk. J. Barcik, G. Chrzanowski OP. Wyd. Instytut Myśli J. Tischnera, Kraków 2007, s. 463–465.

Między przyjaźnią a pożądaniem. Z o. Joachimem Badenim o roli kobiety w Kościele rozmawia J. Piestrak. „Głos Ojca Pio” 2008 nr 4, s. 6–11.

Miłość – ekstaza przyjaźni. W: Od zakochania do pełni miłości. Kraków 2008, s. 29–30.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze