Roman Bielecki OP
fot. Adam Ciereszko
Oferta specjalna -25%

List do Rzymian

0 opinie
Wyczyść

świat, w którym żyjemy, tylko pozornie jest wyczulony na doświadczenie inności. W rzeczywistości pozostaje kulturą podtrzymywanych różnic, w której teoretycznie jesteśmy gotowi znosić odmienność „innych”. Choć technika mnoży i doskonali środki, dzięki którym masowo komunikujemy się między sobą, niewiele to pomaga we wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu odmienności. W dużo większym stopniu utrwala klisze i uprzedzenia.

W tym numerze miesięcznika poruszamy kwestię transseksualizmu, o której pisze się mało albo prawie wcale – nie tylko w kościelnych magazynach. W myśleniu o osobach z takimi problemami pozostajemy mocno naznaczeni stereotypami i skojarzeniami z seksualną fanaberią. Nie zastanawiamy się nad ich samotnością, zmaganiem i społecznym odrzuceniem. Nie widzimy cierpiących ludzi, którzy przeżywają swoją tożsamość jako uwięzienie w ciele. Podejmując temat transseksualizmu, nie chcemy szukać taniej sensacji, podważać doktryny i kościelnej nauki o człowieku. Zdajemy sobie sprawę, jak trudny i delikatny jest to problem, zarówno od strony oceny moralnej, jak i refleksji bioetycznej. Jednak unikanie rozmowy na ten temat nie zbliża nas do jego rozwiązania. To ostatnie zdanie można też odnieść do aborcji, o której również piszemy w tym miesiącu. Kwestia ochrony życia pozostaje bezsporna. Dyskusyjne są jednak drogi wiodące do tej ochrony. Podobnie jak w przypadku ewangelicznej pomocy osobom transseksualnym w znalezieniu ich miejsca w Kościele, status płodu ludzkiego to nie kwestia wiary czy religii, lecz rzetelnego rozumowania na gruncie ludzkiego doświadczenia i wiedzy naukowej. Mamy nadzieję, że te kilka refleksji pozwoli Państwu uporządkować swoje myślenie na ten temat.

Drodzy Czytelnicy,
Roman Bielecki OP

urodzony w 1977 r. – dominikanin, absolwent prawa KUL i teologii PAT, kaznodzieja i rekolekcjonista, od 2010 redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”, były Prowincjalny Promotor Środków Społecznego Przekazu (2018-2022), autor wielu wywiadów, recenzji filmowych i literackich...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze