Marek Andrzejewski

urodzony w 1959 r. – prawnik, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutu Nauk Prawnych PAN, przez 9 lat pracował w domach dziecka.

Autor artykułów i książek z zakresu prawa i pedagogiki, m.in.: Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny (wyd. 2, Poznań 2007), Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (Kraków 2003).

Mieszka w Poznaniu.