Frank Ewerszumrode OP

urodzony w 1981 r. – doktor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej, badacz dogmatyki i teologii ekumenicznej na Uniwersytecie w Moguncji.