ks. Piotr Morciniec

urodzony w 1960 r. w Babicach koło Raciborza – polski duchowny katolicki, kapłan diecezji opolskiej, profesor nauk teologicznych, specjalista w zakresie teologii moralnej, profesor teologii i bioetyki, rekolekcjonista, kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Family Forum”.

Napisał m.in. Etyczne aspekty transplantacyjnej terapii chorób neurozwyrodnieniowych. Studium teologicznomoralne i Bioetyka personalistyczna wobec zwłok ludzkich.