Bębny podczas liturgii
fot. anastasia dulgier u7oN / UNSPLASH.COM

W dokumentach Kościoła czytamy, że „młodzież ma prawo do muzyki religijnej, ale z wyłączeniem perkusyjnych elementów”. Czytamy również, że „tego rodzaju (bigbeatowa) muzyka może być wykonywana tylko poza Kościołem”. Czy elementy perkusyjne są dopuszczalne podczas takich spotkań jak Lednica 2000 czy koncert Jednego Serca Jednego Ducha? Jak wygląda aktualna sytuacja tych dokumentów, czy one obowiązują? Czy w nabożeństwach uwielbienia, które odbywają się w kościele, można używać elementów perkusyjnych?

Pytanie to należy umieścić w szerszym kontekście rozważań na temat liturgii w życiu Kościoła. Nie chodzi tylko o bęben czy też perkusję, ale o kształt liturgii, która służy spotkaniu człowieka z Bogiem. Pius XII w encyklice o muzyce kościelnej Musicae sacrae disciplina (1955) podkreślał, że „inne rodzaje sztuki: architektura, malarstwo czy rzeźbiarstwo, przygotowują tylko godne miejsce świętym obrzędom, muzyka sakralna spełnia uprzywilejowaną rolę w samym sprawowaniu świętych ceremonii i obrzędów”. Warto w tym stwierdzeniu papieża wyróżnić dwie kwestie, które wskazują na właściwe umiejscowienie sztuki w przestrzeni liturgii.

Wolno czy nie wolno

Po pierwsze, papież zwraca uwagę na to, że wszelkie rodzaje sztuki (w tym również muzyka) tworzą całość ze świętymi obrzędami. W tym momencie nie czas na dyskusję, czy tylko przygotowują one miejsce, czy jednak uczestniczą w samym sprawowaniu owych obrzędów.

Druga kwestia dotyczy uprzywilejowanego miejsca muzyki. Dlaczego jest ona ważniejsza niż na przykład architektura? Dokumenty Kościoła na temat muzyki liturgicznej mówią o powiązaniu muzyki z misterium słowa. W Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej z 2017 roku czytamy, że „głos ludzki ma pierwszeństwo przed wszelkimi instrumentami. (…) Zawsze pełni funkcję służebną wobec słowa” (36).

Zagadnienie muzyki kościelnej nie jest oczywiście kwestią dogmatyczną. Nie mamy określonego kanonu muzyki kościelnej, choć są gatunki preferowane. Muzyka liturgiczna wykorzystuje różne style muzyczne w zależności od epoki czy też lokalnej kultury, która siłą rzeczy przenika do obrzędów liturgicznych. Z drugiej strony warto podkreślić, że liturgia stanowi pewną całość. Nie jest ona zlepkiem oderwanych od siebie elementów, które możemy dowolnie zamieniać i kompilować. Dlatego zmiana jednego obrazu na

Zostało Ci jeszcze 75% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Bębny podczas liturgii
Wojciech Surówka OP

urodzony w 1975 r. – dominikanin, duszpasterz, rekolekcjonista, doktor filozofii. Przez wiele lat pracował w Rosji i na Ukrainie, był promotorem życia intelektualnego i radnym Wikariatu Ukrainy, dyrektorem...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze