Maciej Zachara MIC

urodzony w 1966 r. – marianin, doktor liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie, wykładowca, współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie.

Autor kilkuset artykułów, w większości popularyzatorskich, na temat różnych aspektów liturgii.