W obronie nudy

Czas wolny stanowi wyzwanie? Trzeba go zagospodarować na własną rękę. Może się okazać, że człowiek nie ma nic własnego, czym może samodzielnie się zająć. Jest wewnętrznie pusty. Każdy ma jakieś wyobrażenia o czekającym nas wolnym czasie...