fot. cameron yartz / pexels

W hymnie z komplety czytamy: „Chryste, Tyś dniem pełnym blasku / Rozpraszasz nocne ciemności / W Tobie początek jest światła / I nim obdarzasz wybranych”. O jakich wybranych tutaj chodzi? Czy Bóg tylko wybranych obdarza swoim światłem? Czy wybiera jakąś liczbę osób przeznaczonych do zbawienia, a reszta nie będzie zbawiona?

Dotykamy tutaj złożonego teologicznego zagadnienia, które dotyczy współpracy człowieka z łaską. Aby wyjaśnić katolickie rozumienie wybrania, przedstawię krótko dwie koncepcje, z którymi możemy się dziś spotkać.

Pierwsza mówi o predestynacji. W jakimś sensie zawdzięczamy ją św. Augustynowi, który zastanawiał się, czy człowiek ma wpływ na swoje zbawienie, to znaczy, czy od początku istnienia jest przeznaczony do zbawienia, czyli predestynowany do osiągnięcia królestwa Bożego, czy też skazany na potępienie. Sformułowania św. Augustyna nie były do końca zrozumiałe, co spowodowało, że w czasie reformacji niektórzy teologowie zaczęli je interpretować w radykalny sposób. Dla wyznawców kalwinizmu, już po śmierci Kalwina, nauka o predestynacji, podkreślająca suwerenność Boga, stała się centrum ich nauczania. Zgodnie z tą doktryną ludzie od chwili urodzenia są przeznaczeni przez Boga albo do zbawienia, albo do potępienia. Bóg dokonał tego wyboru przed stworzeniem świata i nie będzie on zmieniony. Spełnianie dobrych uczynków jest wyłącznie dowodem na to, że dana osoba należy do grona wybranych.

Druga koncepcja zakłada udział człowieka w wybraniu: każdy ma możliwość samodzielnego zapracowania na zbawienie, przy czym ta praca nie polega na trudnym i czasochłonnym rozwoju duchowym, lecz na dostosowaniu się do pewnego kodeksu zachowań. W tym ujęciu Bóg nie wybiera konkretnego człowieka, lecz drobiazgowo określa swoje wymagania. Każdy, kto się do nich dostosuje, bez udziału łaski może zasłużyć na zbawienie.

Obie koncepcje wychodzą z założenia, że ktoś

Zostało Ci jeszcze 75% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Wybrani
Wojciech Surówka OP

urodzony w 1975 r. – dominikanin, duszpasterz, rekolekcjonista, doktor filozofii. Przez wiele lat pracował w Rosji i na Ukrainie, był promotorem życia intelektualnego i radnym Wikariatu Ukrainy, dyrektorem...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze