fot. fot. chris-ried/unsplash

W tym miesiącu pytanie zrodziło się we mnie, kiedy czytałem jeden z ostatnich numerów naszego miesięcznika. Autor, komentując ewangeliczną perykopę mówiącą o spotkaniu Jezusa z Kananejką, zastanawia się, dlaczego Jezus początkowo posyła swoich uczniów „nie do pogan, tylko do domu Izraela”, a potem do „wszystkich narodów”. Niepokoi go, jak do tego doszło. Co wpłynęło na to, że Jezus zmienił zdanie? Co było pomiędzy pierwszym i drugim rozesłaniem? Odpowiedzią jest właśnie spotkanie z kobietą kananejską, z poganką, która otworzyła przed Nim perspektywę szerszej ewangelizacji. Autor, choć w trybie przypuszczającym, skłania się wyraźnie ku stwierdzeniu, że również Jezusowi to spotkanie było potrzebne. „Moglibyśmy wtedy mówić, że spotkanie Jezusa z Kananejką było wstrząsem dla Niego, że było nowym otwarciem, poszerzeniem Jego myśli i serca”.

Taka wizja bardzo ludzkiego Jezusa jest zapewne bliska wielu osobom. Jest ona również niezmiernie pociągająca. Jezus jest naszym bratem, który doświadcza nie tylko zmęczenia, głodu i pragnienia, ale również ograniczeń związanych z ludzkim poznaniem. Jednak rodzi się pytanie, czy autor nie idzie zbyt daleko w podkreślaniu ludzkiej natury Jezusa. Czytając ten komentarz, można odnieść wrażenie, że gdyby Jezus nie spotkał Kananejki, nie wiedziałby, że jest posłany do wszystkich narodów. To ona „poszerzyła Jego myśli i serce”. To dzięki niej Syn Boży się zorientował, że nie tylko Izraelici potrzebują zbawienia. Mam nadzieję, że nie takie były intencje autora.

Kto może być zbawiony

Zacznijmy od tego, co na temat tych dwóch rozesłań Apostołów możemy przeczytać w Ewangelii św. Mateusza. Rzeczywiście podczas pierwszego rozesłania Jezus mówi do Apostołów: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mt 10,5–6). Apostołowie uczestniczą w misji Jezusa, która skierowana jest przede wszystkim do Izraela. Ten fakt Jezus podkreśla właśnie w rozmowie z Kananejką: „»Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela«” (Mt 15,24). Taki rzeczywiście jest pierwotny wymiar Jego głoszenia, natomi

Zostało Ci jeszcze 75% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Poszerzenie serca
Wojciech Surówka OP

urodzony w 1975 r. – dominikanin, duszpasterz, rekolekcjonista, doktor filozofii. Przez wiele lat pracował w Rosji i na Ukrainie, był promotorem życia intelektualnego i radnym Wikariatu Ukrainy, dyrektorem...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze