Papież jako talent

Papież jako talent

Oferta specjalna -25%

Ewangelia według św. Łukasza

0 opinie
|
Wyczyść
Dodaj do koszyka

W komentarzach towarzyszących odchodzeniu Jana Pawła pojawiało się stwierdzenie, że Papież był darem. Darem, który nasz kraj przyniósł światu, także darem od Boga dla Polaków, wreszcie darem złożonym przez Papieża Polaka z samego siebie.

Wdzięczność za prezent

Naturalną skłonnością człowieka jest, że chce odwdzięczyć się za otrzymany prezent. Jeszcze w trakcie pontyfikatu Polacy starali się dziękować Janowi Pawłowi II. Pomniki, szkoły nazywane jego imieniem, procesje z darami i okrzyki podczas pielgrzymek to tylko niektóre przykłady. Po śmierci Ojca Świętego tendencja ta miała swój ciąg dalszy. Tylko od czerwca 2006 do lutego 2007 roku wzniesiono około pięćdziesięciu nowych pomników. Według szacunków Kazimierza Ożoga (KUL) w chwili obecnej w Polsce jest około tysiąca monumentów, kamieni, płyt, ołtarzy, tablic i obelisków Papieża Polaka. Ten prosty wyraz miłości ma swoją wartość, rodzi jednak pytanie, czy jest wystarczający. Stosunek do Jana Pawła musi przede wszystkim stać się agape – miłością, która przekazuje dalej otrzymany dar.

Zadanie

Jan Paweł II w 1991 roku mówił do wolnego narodu: „Nasza Ojczyzna znalazła się znowu w szczególnym momencie historycznym, momencie pod wieloma względami jedynym i może decydującym, którego nie można zmarnować dla jakichkolwiek racji. Jest to ogromny dar Boży, jakiś kairos naszej historii, który został nam dany i równocześnie zadany”. Po wielkich narodowych rekolekcjach śmierci Jana Pawła II trzeba te słowa czytać w nowej optyce. Zadaniem jest zwielokrotnienie daru Jana Pawła II i przekazanie innym. Pragnienia radnych miasta stołecznego Warszawy, podejmujących 31 lipca 2005 roku decyzję o powołaniu Centrum Myśli Jana Pawła II, opierały się na pewno na podobnych intuicjach.

Odważnie mnożyć talent

Założyciele postawili przed Centrum zadanie ujęcia w całość i atrakcyjnego propagowania duchowego testamentu Karola Wojtyły – Jana Pawła II: filozofa, etyka, teologa i głowy Kościoła. Wyzwanie jest tym trudniejsze, iż Centrum działa w rzeczywistości, w której młodzi ludzie raczej nie kupią kolejnej książki o Papieżu, bo są przekonani, że albo ich nie zainteresuje, albo jej nie zrozumieją, albo znudzi ich już sam wstęp. Mottem działań we współczesnej kulturze są słowa Jana Pawła: „Zdajemy sobie sprawę, że szybki rozwój techniki stwarza — zwłaszcza w dziedzinie społecznego przekazu — nowe możliwości szerzenia wiedzy, budowania wspólnoty narodów, kształtowania stylów życia i sposobów myślenia”. Centrum Myśli Jana Pawła II zajmuje się działalnością stypendialną, archiwalną, badawczo–edukacyjną i popularyzatorską.

Stypendia, których fundatorem jest miasto stołeczne Warszawa, skierowane są do osób, które mając trudne warunki materialne, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz udzielają się społecznie w swoich środowiskach. Obecnie takim wsparciem objęte jest ok. 650 osób – od uczniów szkół podstawowych po doktorantów. Aby dodatkowo pomóc stypendystom w rozwoju, Centrum przygotowuje dla nich rozmaite propozycje programowe – Papieskie Szkoły Zimowe i Letnie, cykle seminaryjne, spotkania z uznanymi postaciami życia społecznego.

Idąc tropem Jana Pawła II, który prowadził dialog naukowy z różnymi ludźmi, Centrum prowadzi prace badawczo–edukacyjne. Organizuje konferencje naukowe (ekonomiczne, historyczne, społeczne), zespoły badawcze (socjologiczny, etnograficzny), seminaria akademickie dla studentów i całoroczne zajęcia dla uczniów oraz panele dyskusyjne.

Dopełnieniem badawczo–edukacyjnego aspektu Centrum jest praca archiwalna. W ten nurt wpisuje się także działalność Biblioteki Centrum, gromadzącej specjalistyczny korpus papaliów – książek i multimediów z całego świata. Działalność archiwalna Centrum to nie tylko zbieranie tego, co już powstało, ale też tworzenie nowych materiałów. Obecnie rozpoczyna działalność „Mediateka Jana Pawła II”, której zadaniem jest zbieranie świadectw osób znających papieża.

Aby misja Centrum była skuteczna, jego działalność musi obejmować nie tylko osoby już zajmujące się Janem Pawłem, ale także te, które wiedzą o nim niewiele. To dla nich Centrum przygotowuje propozycje kulturalne i popularyzatorskie – wystawy, koncerty, konkursy, multimedialne prezentacje, artystyczne „eventy”, przypominając, że Jan Paweł II to nie tylko dobrotliwy patron, ale przede wszystkim mądry nauczyciel i przewodnik. Wystawa „Papież w Warszawie”, którą Centrum przygotowało w październiku 2006 roku, w ciągu dwóch tygodni trwania zgromadziła 19 000 osób. W najbliższym czasie zostanie udostępniona w Internecie.

Niezwykłość daru Jana Pawła II polega także na tym, że zostawił w swoim testamencie zaufanie do młodych i wiarę w to, że mogą ponieść w kolejne lata to, o czym mówił. Tej zobowiązującej papieskiej nadziei nie wolno zawieść.

Papież jako talent
Tomasz Sulewski

urodzony w 1980 r. – historyk, publicysta, ekspert ds. komunikacji marketingowej, były wicedyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Mieszka w Warszawie....