Luc-Thomas Somme OP

urodzony 4 września 1960 r. – francuski dominikanin, inżynier (Ecole Centrale de Lyon), filozof (Bordeaux), teolog (Fryburg), profesor na Wydziale Teologicznym Institut Catholique de Toulouse, następnie dziekan tego wydziału, profesor na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii, obecnie rektor Katolickiego Instytutu w Tuluzie.