Złoto jest podobne tylko do złota

Mody polityczne przeminęły, a to, co najważniejsze w wierze Kościoła, przetrwało, nawet jeśli się wydawało, że nie ma prawa przetrwać. Maciej Müller: Z naszej rozmowy o herezjach wynikało, że Kościół dość skutecznie radził sobie z tego typu problemami ...