Damian Mrugalski OP

urodzony w 1978 r. – dominikanin, doktor teologii i nauk patrystycznych, historyk idei.

Wykładowca teologii, filozofii starożytnej i greki w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie oraz teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Wykładał też w Wyższym Instytucie nauk religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie.

Studiował pod kierunkiem prof. Manlio Simonettiego w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie. Wcześniej ukończył również studia magisterskie z filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz studia licencjackie z teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie.

Wydał książki Logos. Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej, Koncept transcendencji Boga w aleksandryjskiej filozofii żydowskiej i chrześcijańskiej: Filon i Klemens, Zrodzeni do nadziei. Rekolekcje na Teraz.

Seria mini-wykładów teologicznych LITERA zabija DUCH ożywia

Mieszka w Warszawie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 26 września.