Co to znaczy być człowiekiem wierzącym?

W przeciwieństwie do naszego współczesnego pojmowania wiary, myśl Świętego Tomasza na temat poznania Boga jest bardziej ontologiczna niż psychologiczna, bardziej teocentryczna niż antropocentryczna. Widać to od razu w podejściu do pytania o potrzebę wiary. Mi...