ks. Jerzy Machnacz

urodzony 10 stycznia 1949 r. we Wrocławiu – polski filozof i ksiądz katolicki, były salezjanin, profesor nauk teologicznych, przedstawiciel tomizmu fenomenologicznego.

W 1968 roku ukończył naukę w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu. W 1969 r. wstąpił do salezjanów.

W 1976 r. ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tam w 1985 obronił pracę doktorską Problematyka ontycznej budowy człowieka w pismach Hedwig Conrad-Martius pod kierunkiem Mieczysława Majewskiego. W 1999 uzyskał na wrocławskim Papieskim Wydziale Teologicznym stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Człowiek religijny w pismach filozoficznych Jadwigi Conrad-Martius i Edyty Stein. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk teologicznych otrzymał w 2014 roku.

W latach 2007-2017 był dyrektorem Studium Nauk Humanistycznych na Politechnice Wrocławskiej. Na PWT we Wrocławiu kierował Katedrą Historii Filozofii (od 2013), był dyrektorem Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej (od 2015).

Laureat nagrody im. Św. Edyty Stein w 2019 roku – za badanie i popularyzację duchowego i intelektualnego dziedzictwa św. Teresy Benedykty od Krzyża poprzez liczne publikacje naukowe i popularnonaukowe, pełne pasji homilie i wykłady, organizację i udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych filozofii Edyty Stein i jej przesłaniu dla współczesnego świata, za duchowe i materialne wspieranie Domu Edyty Stein we Wrocławiu oraz za szerzenie kultu Świętej Teresy Benedykty od Krzyża w Polsce i na świecie.

Autor książek dla dzieci i dorosłych.