posiłek frytki hamburger
fot. Obi Onyeador

Czy można przystąpić do komunii świętej, nie będąc przez kilka miesięcy, np. dwa albo trzy, u spowiedzi, jeśli się ma poczucie, że nie popełniło się grzechu ciężkiego?

Najpierw przyjrzyjmy się temu, co na temat relacji pomiędzy komunią świętą a spowiedzią mówi Kodeks prawa kanonicznego. Na wstępie chciałbym zaproponować pozytywne podejście do prawa kościelnego. Bardzo często możemy spotkać się z opinią, że prawo ogranicza się jedynie do zbioru zakazów lub nakazów, które są zewnętrznie narzucone wiernym. W takich wypadkach zawsze warto zobaczyć, że prawo kanoniczne, podobnie zresztą jak każde inne prawo, chroni pewne dobro. Celem nie jest zakaz lub nakaz sam w sobie, ale ochrona dobra, które powinno być udzielane wiernym. Innymi słowy prawo kanoniczne opisuje pewien styl życia zgodny z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Dlatego wczytywanie się w kanony prawa kanonicznego jest drogą do wprowadzania w życie właśnie owego stylu. Warto jednak pamiętać, że kanony bardzo często opisują pewne minimum, które jest potrzebne do tego, aby nasze życie, zarówno indywidualne, jak i wspólnotowe, mogło zostać uznane za życie chrześcijańskie.

Stan łaski

W Kodeksie prawa kanonicznego czytamy, że „każdy ochrzczony, jeśli tylko prawo tego nie zabrania, może i powinien być dopuszczony do Komunii świętej” (kan. 912). W stwierdzeniu tym widzimy nie tylko prawo ochrzczonego do przyjmowania komunii świętej, ale również obowiązek duchownych stwarzania mu takiej możliwości. Zatrzymajmy się jednak na pierwszej części tego stwierdzenia. Warunkiem, który gwarantuje możliwość przystąpienia do komunii świętej, jest sakrament chrztu świętego. Tylko ochrzczeni mogą przystępować do stołu Pańskiego. Być może w Polsce rzadko spotykamy się z takimi sytuacjami, ale pracując w Rosji i na Ukrainie, często stykałem się z osobami, które – choć były nieochrzczone – z ciekawości próbowały przyjąć komunię świętą. Warto zawsze pamiętać, że chrzest jest tym sakramentem, który otwiera nam możliwość przyjęcia innych sakramentów. Jednak jest to tylko pierwszy z warunków wymienionych w kodeksie.

Drugim warun

Zostało Ci jeszcze 75% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Pokarm dla chorych i słabych
Wojciech Surówka OP

urodzony w 1975 r. – dominikanin, duszpasterz, rekolekcjonista, doktor filozofii. Przez wiele lat pracował w Rosji i na Ukrainie, był promotorem życia intelektualnego i radnym Wikariatu Ukrainy, dyrektorem...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze