Pan uczy modlitwy
Oferta specjalna -25%

Pierwszy List do Koryntian

0 votes
Wyczyść

Rdz 18,20-32 / Ps 138 / Kol 2,12-14 / Łk 11,1-13

W Mateuszowej wersji Modlitwy Pańskiej (Mt 6,12) Jezus uczy nas modlić się: „przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili”. Ta formuła podkreśla warunek: o tyle, o ile przebaczyliśmy innym, możemy prosić Boga, aby nam przebaczył. Po modlitwie Jezus wyraźnie powtarza to wymaganie zarówno w postaci pozytywnej, jak i negatywnej (Mt 6,14–15). W wersji Łukaszowej (Łk 11,4) Jezus uczy nas mówić: „i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini”. Tutaj nie ma warunku, ale zwykłe stwierdzenie, że my po prostu zawsze przebaczamy innym!

W życiu duchowym łatwo mi jest prosić Boga o przebaczenie, ale bardzo trudno przebaczać innym. Czasem pielęgnuję urazy i żale. Wyliczam z lubością dawne krzywdy i hołubię swój stan ofiary. Ach! Nie za dobrze wychodzi mi spełnianie Mateuszowego wymagania i byłoby dużym nadużyciem (nie mówiąc o tym, że kłamstwem), gdybym twierdził, że zawsze wybaczam innym tak, jak uczy tego Jezus w Ewangelii św. Łukasza! Cóż, jeśli mamy się modlić, musimy nauczyć się przebaczać, jeśli mamy przebaczać, musimy nauczyć się przebaczać konkretnym ludziom. Jeśli musimy nauczyć się wybaczać innym, musimy modlić się o łaskę wybaczania. Przebaczenie i modlitwa są ze sobą nierozerwalnie związane.

Ale dlaczego tak się dzieje? Jest tak, ponieważ modlitwa wymaga duchowej wolności. Nie możemy modlić się do Boga w cudownej wolności dzieci Bożych, jeśli jesteśmy niewolnikami przeszłych krzywd. Jeśli nie przebaczam zła, jakie ktoś mi wyrządził, pozwalam, by zatruwało moje życie. Jeśli tak bardzo zajmuje nas zużywanie energii i czasu na minione niesprawiedliwości, nie mamy wystarczająco dużo czasu i energii, by przyjąć wspaniałe dary, które Bóg pragnie nam ofiarować. Modlitwa wymaga przyjaźni z Jezusem, życia w bliskości z Duchem Świętym, głębokiej miłości Ojca. Taka relacja domaga się całego naszego serca, całego naszego umysłu i całej naszej duszy. Jeśli nie będziemy miłować nieprzyjaciół, wybaczać krzywd, które inni nam wyrządzili, i czynić dobra tym, którzy nas nienawidzą, nasze serca pozostaną martwe, skurczone. Jezus umarł na krzyżu, aby dać nam pełnię Bożego życia, miłości i prawdy. Jak moglibyśmy Mu odmówić? Uczmy się modlić i wybaczać, wybaczać i modlić się. Jezus nie tylko wskazuje nam drogę, On daje nam siłę, której potrzebujemy.

Pan uczy modlitwy
Gregory Tatum OP

amerykański dominikanin, wykładowca, poliglota....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze