Anna Paś

redaktor naczelna wydawanego w Dublinie magazynu „Polski Express” oraz współwydawca tygodnika „Życie w Irlandii”.

Autorka przewodnika Praca w Irlandii.