Nasza moc tam nie sięga
fot. joanna kosinska / UNSPLASH.COM

Nierzadko przeżycie w wierze trudnej sytuacji może w zupełnie nieprzewidziany sposób doprowadzić do odnalezienia jakiegoś nowego początku, nowej siły, której istnienia się nie spodziewaliśmy.

Jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś o stosunku Bożej wszechmocy do sytuacji trudnych i beznadziejnych, to koniecznie powinniśmy zacząć od określenia sensu naszego wyznania wiary w „Boga Ojca wszechmogącego”. Rozpocznę zatem od krótkiego przedstawienia nauki Kościoła na temat wszechmocy Boga.

Czym jest wszechmoc?

O wszechmocy Boga czytamy w Katechizmie Kościoła katolickiego1. Jest ona powszechna, miłująca i tajemnicza.

Jest powszechna, ponieważ Bóg jest Stwórcą i nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. My wszyscy, cały świat, w którym żyjemy, ogrom kosmosu aż po najdalsze krańce – wszystko to zostało przez Niego stworzone. Nasze wnętrze, nasze myśli i najtajniejsze uczynki są Mu znane, ponieważ ma pełen wgląd we wszystko, co powołał do istnienia. Wszechmoc jest powszechna, gdyż świat jest Bogu poddany i uległy, jest zależny od Jego woli i nic – nawet ludzkie serca – nie jest wyjęte spod tego panowania.

Wszechmoc jest też miłująca, ponieważ Bóg jest Ojcem. Kościół się upiera, że trudno zrozumieć wszechmoc bez tego uzupełnienia, a więc że wszechmoc jest ojcowska. Jest ojcowska, gdyż Bóg jest troskliwy, nieskończenie miłosierny i przebaczający. Jest ojcowska, bo nie jest samowolna i chimeryczna. Bóg Ojciec nie bawi się swoimi dziećmi, nie posługuje się ślepą przemocą i nie wykorzystuje w nikczemny i podstępny sposób swojej przewagi nad stworzeniem. Jego wszechmoc jest bowiem mądra, pełna miłości i sprawiedliwa.

Wszechmoc jest wreszcie tajemnicza, ponieważ Bóg niekiedy ukrywa przed nami swoją moc. Wydaje nam się wtedy, że Bóg jest nieobecny, bierny i słaby. I tylko dzięki wierze możemy wówczas przylgnąć do Jego wszechmocy i rozpoznać sens boskiego ukrycia i milczenia. W taki właśnie tajemniczy sposób Bóg nas odkupił, gdy przez dobrowolne uniżenie, przez przyjęcie ludzkiego słabego ciała i śmierć na krzyżu – później zaś przez triumf zmartwychwstania – zwyciężył zło.

Oto trzy cechy boskiej wszechmocy, które się nawzajem tłumaczą i uzupełniają. Nietrudno zauważyć

Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Nasza moc tam nie sięga
Mateusz Przanowski OP

urodzony w 1974 r. – dominikanin, doktor teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Domi...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze