Jaka praca jest pracą
fot. mehdi babousan / UNSPLASH.COM

Lekceważenie świętowania dnia świątecznego jest nieposłuszeństwem Bogu i Kościołowi, jest grzechem. Z drugiej jednak strony należy unikać jakiegoś fundamentalizmu.

Pierwsze przykazanie w obecnie obowiązującej polskiej wersji przykazań kościelnych brzmi: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych”. Uczestnictwo we mszy jest dość jednoznacznym wymogiem i nie napotykamy w tej kwestii na duże trudności interpretacyjne. Inaczej ma się sprawa z niepracowaniem. Nie jest łatwo precyzyjnie stwierdzić, od jakich prac i w jakim stopniu należy się powstrzymywać, a jakie byłyby dopuszczalne. Samo pojęcie „pracy” ma różne znaczenia. Kościelne przykazanie o powstrzymywaniu się od pracy w niedziele i święta nakazane zakorzenione jest w trzecim przykazaniu Dekalogu, który Mojżesz otrzymał od Boga na górze Synaj. W Księdze Wyjścia czytamy: „Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik…” (20,9–10).

Aby odetchnęli…

Trzecie przykazanie Dekalogu odwołuje się do opisu stworzenia świata. Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął (zob. Wj 20,11). Opis ten nie jest oczywiście historią naturalną początków świata, ale ma sens teologiczno-kultyczny. Szabat, dzień wolny od pracy, jest znakiem przymierza Boga z narodem wybranym. Od początku był też elementem porządkującym relacje społeczne i organizację pracy. Stanowił zaporę przed niekontrolowanym wyzyskiem: „Siódmego dnia zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł i odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec” (Wj 23,12). Można by powiedzieć, że przykazanie o szabacie, to pierwsze prawo pracownicze w dziejach ludzkości. Każdy, także zwierzę i niewolnik, m

Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 5000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 0,00 PLN
Wyczyść

Zaloguj się

Jaka praca jest pracą
Dariusz Kowalczyk SJ

urodzony w 1963 r. – jezuita, profesor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej, profesor Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W latach 2003-2009 prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego....

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze