Jak rozpocząć modlitwę?
Oferta specjalna -25%

Ewangelia według św. Jana

0 opinie
Wyczyść

Jeśli modlitwa ma być autentyczna, musi wypływać z pragnienia kochania i bycia kochanym, z chęci stania się naczyniem Ducha Świętego dla umęczonego cierpieniem świata wokół nas.

siostra Wendy Beckett

Modlitwa poranna

Poszukując własnej formuły modlitwy, możecie wykorzystać przedstawiony poniżej model oparty na przeczytanym tekście. Niniejsza formuła rozpoczyna się od słów św. Benedykta, które zalecał swoim braciom jako początek modlitw codziennych. Po nich następuje osiem modlitw odnoszących się do poszczególnych liter greckiego słowa Parousia.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam;
Ciebie pragnie moja dusza,
za Tobą tęskni moje ciało,
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody (Ps 63).

P (professio) — wyznanie wiary

Boże, wiem i wierzę, że jesteś czystą miłością, że miłość Twa jest nieustannie gotowa mną owładnąć. Wejdź w głąb mnie i owładnij mną teraz, przeniknij moje jestestwo; teraz zwracam się ku Tobie i pozostaję otwarty na przyjęcie Ciebie. Skrusz moje serce z kamienia, stwórz je ponownie i ukształtuj na nowo, aby po wszystkie czasy było otwarte na przyjęcie Ciebie. „Jeśli mną nie owładniesz, nigdy nie zaznam wolności, nie będę nigdy czysty, jeśli mnie nie zniewolisz”.

A (adoratio) — modlitwa uwielbienia

Uwielbiam Ciebie całym sobą, gdyż posiadłeś moje jestestwo swoją niewyczerpalną i niepojętą pełnią. Niech moje całkowite ukorzenie się przed Tobą uzdolni mnie do coraz głębszego wnikania w Ciebie, tak jak Ty mnie przenikasz, Panie. Udziel mi łaski oddawania Ci chwały, czci i dziękczynienia tak, jak tylko potrafię i bardziej aniżeli potrafię, nie tylko słowami, ale życiem, które teraz poświęcam Tobie.

R (reconcilio) — modlitwa o pojednanie

Ojcze, przebacz mi grzechy, które w przeszłości zamknęły moje serce przed Tobą i pomóż mi przezwyciężyć je w przyszłości; szczerze za nie żałuję. Z Twoją łaską nigdy już nie dozwolę mojej pysze odwrócić się od Ciebie w chwili upadku. Uwrażliw mnie bardziej na wszystko, co oddziela mnie od Ciebie i od tych, których pragnę kochać tak samo, jak Ty mnie umiłowałeś.

O (offero) — modlitwa ofiarowania

Panie, nie proszę Cię o jutro ani o to, co przyniesie. Pomóż mi ofiarować się Tobie dzisiaj. We wszystkim, co mówię i czynię, w każdej radości i każdym smutku, w każdej doznanej przyjemności i odczutym bólu, ofiarowuję ten dzień Tobie. Wiem, iż przyjmujesz go nie ze względu na moje zasługi, ale ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, w którego ofierze zawiera się moja ofiara.

U (unio) — modlitwa o jedność

Ojcze, Ty zawsze dajesz bez miary, obdarz nas teraz tą miłością, którą obdarzyłeś Jezusa, po to, abyśmy mogli otrzymać udział w Jego zmartwychwstaniu i życiu. W Nim modlimy się o to, abyśmy silniej zostali wciągnięci w wir miłości, która krąży między Tobą i Nim. Ośmielamy się wznosić tę modlitwę do Ciebie, tylko dlatego że Jezus jako pierwszy przekazał nam ją przez Ducha Świętego, którego tchnął w nasze serca.

S (sileo) — modlitwa o spokój wewnętrzny

Ojcze, Ty najlepiej wiesz, „jak niespokojne są nasze serca, dopóki nie spoczną w Tobie”. Pozwól im teraz odpocząć w Tobie i uczyń w naszych sercach swój dom, tak jak my znajdujemy swój dom w Tobie. Pomóż nam pozostawać przez kilka chwil w ciszy i w bezruchu, rozkoszując się otrzymanymi od Ciebie darami.

(Pozostańmy przez kilka chwil w cichym skupieniu).

Daj nam łaskę coraz głębszego doświadczania Twojej miłości, bez której nie osiągniemy wewnętrznego spokoju, abyśmy stali się tym, czego Ty dla nas pragniesz.

(Kiedy w myśli nasze wkrada się rozproszenie, aby w chwili ciszy skupić uwagę na Bogu, można powtarzać spokojnie krótką modlitwę, na przykład: „Przyjdź, o Panie” czy „Przyjdź, Panie Jezu” albo jakąkolwiek inną wybraną przez siebie modlitwę).

I (intercedo) — modlitwa wstawiennicza

Panie, modlę się w intencji swoich rodziców, mojej rodziny i przyjaciół, zwłaszcza za zmarłych z ich grona i tych, którzy są chorzy. W szczególności zaś modlę się za tych, którzy mnie o to prosili.

Modlę się także za ludzi, o których usłyszałem w wiadomościach, a którzy znajdują się w potrzebie. Modlę się zwłaszcza za cierpiących za słuszną sprawę i prześladowanych za wiarę, której wyznawanie jest dla wielu z nas tak oczywiste. Modlę się także za siebie i w intencji moich potrzeb, najbardziej zaś w intencji tego, czego potrzebuję najbardziej — głębokiego pokoju wewnętrznego, który jest w stanie przynieść jedynie Twa miłość. Wysłuchaj, proszę, wszystkich mych modlitw, nie ze względu na moje własne zasługi, bo tych nie ma wcale, lecz przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, i przez wszystkich, których ożywia Jego miłość. Amen.

(Uwaga: ważne jest, aby — o ile to możliwe — wymienić ludzi, za których modlimy się indywidualnie).

A (actio) — modlitwa o chrześcijańskie działanie

Panie, teraz, gdy rozmyślam z Tobą o wszystkim, co dzisiaj mnie czeka, natchnij mnie mądrością, której potrzebuję, abym przeżył ten dzień tak, jak powinienem. Tchnij we mnie tego samego Ducha, który napełniał Jezusa, aby był i dla mnie inspiracją w tym, co mówię i czynię. Jeśli nie wszystkich będę potrafił kochać tak, jak powinienem, pomóż mi, abym nie wyrządził im szkody. Uczyń mnie zdolnym do współodczuwania z innymi, tak, jak Ten, którego śladami pragnę kroczyć.

(Zakończmy modlitwę, odmawiając jedno Ojcze nasz, jedno Zdrowaś Mario i jedno Chwała Ojcu).

Modlitwa wieczorna

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam;
Ciebie pragnie moja dusza,
za Tobą tęskni moje ciało,
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody (Ps 63).

P (professio) — wyznanie wiary

Panie, wiem, że byłeś przy mnie przez cały dzień, choć w pracy często o Tobie zapominałem. Daj mi w przyszłości pracować w prawości i uczciwości, z taką troską i współczuciem wobec innych, żebyś był ze mną we wszystkim, co robię. Wówczas będę wiedział, że zawsze będziesz stał przy mnie, zamieszkasz ze mną, przeze mnie będziesz pracował i obdarzał innych tym, czego bez Ciebie nigdy nie byłbym w stanie im dać.

A (adoratio) — modlitwa uwielbienia

Panie, nie dozwól nigdy, aby zażyłość, którą zechciałeś mnie obdarzyć, nie przesłoniła mi prawdy, iż przewyższasz mnie nieskończenie. Choć jesteś nieskończenie daleki, jesteś zarazem też tak bardzo bliski. Mieszkasz bowiem w głębi mojego jestestwa, gdzie Cię teraz z pokorą uwielbiam. Dziękuję Ci za trwanie przy mnie i za wszystko, czym dziś mnie obdarzyłeś. Dziękuję Ci za życie, za wszystko i wszystkich, którzy sprawiają, że warto jest żyć.

R (reconcilio) — modlitwa o pojednanie

Panie, choć nie ma dnia, abym Ciebie nie zawiódł, Ty nie zawodzisz mnie nigdy. W chwili, gdy spoglądam na miniony dzień, pokaż mi, jak bardzo o Tobie zapominałem. Po raz kolejny przepraszam za to, co powstrzymuje Ciebie od posiadania mnie tak, jakbyś tego pragnął.

(krótka przerwa na refleksję nad wydarzeniami minionego dnia).

Błagam, wybacz, że znowu Cię dzisiaj zawiodłem. Z Twoją łaską dołożę starań w przyszłości i spróbuję szybciej prosić Ciebie o przebaczenie, którego mi nigdy nie odmawiasz.

O (offero) — modlitwa ofiarowania

Panie, przyjmij tę ofiarę, którą składam Tobie z tego dnia, z wszystkimi jego radościami i troskami. Przyjmij wszystkie moje małe krzyże, które starałem się nieść. Składam je w ofierze przez krzyż, który niósł za mnie Jezus. Ofiaruję Ci teraz mój sen; niech będzie głęboki, niech mnie odnowi tak, abym kolejny dzień mógł poświęcić w służbie Tobie.

U (unio) — modlitwa o jedność

Wiem, że dając, otrzymujemy. Niech więc moje dawanie pomoże mi każdego dnia coraz pełniej otrzymywać Twoją miłość. Daj mi doświadczać po trochu tej miłości w domu, który obiecałeś uczynić sobie w głębi nas samych. Wówczas, otoczony Twoją miłością, będę bezpieczny i będzie mogło wzrastać moje prawdziwe „ja” w Jezusie Chrystusie, w którym chcesz, abyśmy wszyscy żyli, poruszali się i przebywali.

S (sileo) — modlitwa o spokój wewnętrzny

Panie, pomóż mi, choć na parę chwil, odsunąć na bok to, co rozpraszało mnie przez cały dzień. Naucz mnie, jak trwać nieruchomo i poznać, że jesteś moim Bogiem, poznać nie tylko umysłem, ale wszelkim odczuciem w każdym włóknie mojego jestestwa. Dozwól mi doświadczyć choć po części tego „pokoju, który przekracza wszelkie zrozumienie”, abym ponownie zbliżył się do Ciebie i do Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(W tym miejscu, aby utrzymać uwagę na Bogu w chwili ciszy, kiedy coś zaczyna nas rozpraszać, można znowu powtarzać powoli w myślach krótką modlitwę, na przykład „Przyjdź, o Panie” czy „Przyjdź, Panie Jezu”, bądź też jakąkolwiek inną wybraną przez siebie modlitwę).

I (intercedo) — modlitwa wstawiennicza

Panie, teraz, gdy modlę się za członków mojej rodziny, wypowiadając ich imiona, pozwól mi wyobrazić ich sobie, aby moja modlitwa była bardziej osobista i kierowała się bardziej ku ich indywidualnym potrzebom.

(Zatrzymajmy się, aby wyobrazić sobie tych, w intencji których się modlimy i prośmy Boga własnymi słowami o potrzebne im łaski).

Dozwól mi modlić się także za moich przyjaciół, ale również za tych, którzy szczególnie mnie zdenerwowali minionego dnia. Wspomagaj wreszcie, Boże, tych biednych i cierpiących ludzi, o których losie dziś usłyszałem w wiadomościach. Tak hojnie mnie obdarowujesz, pomóż mi nieustannie pamiętać o nich w moich modlitwach, abym uczynił dla nich to, co jest w mojej mocy, kiedy nadarzy się ku temu sposobność.

A (actio) — modlitwa o chrześcijańskie działanie

Panie, nie będę w stanie nic jutro zdziałać, o ile nie pomożesz mi dobrze wypocząć tej nocy. Kiedy będę spał, działaj we mnie, tchnąc nowe życie w moje ciało i umysł. Kiedy się obudzę, napełń mnie duchową i fizyczną siłą, której potrzebuję, abym kolejny dzień mógł ofiarować Tobie i abym próbował go przeżyć godnie, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

(Zakończmy modlitwę, odmawiając Ojcze nasz, jedno Zdrowaś Mario i jedno Chwała Ojcu).

* * *

Kiedy zakończycie modlitwę, bądźcie spokojni. Zrobiliście wszystko, co było w waszej mocy. Zostawcie teraz resztę Bogu, pamiętając słowa ojca Pio: „Módl się, zaufaj, i nie martw się”.

tłum. Marcin Turski

Jak rozpocząć modlitwę?
David Torkington

urodzony 27 stycznia 1938 r. w Manchesterze – pisarz, wykładowca, rekolekcjonista dla świeckich i duchownych, były franciszkanin, publikuje felietony w „Catholic Herald”, najważniejszej gazecie katolickiej w Anglii. Kształ...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze