Jerzy Mazur SVD

urodzony 6 sierpnia 1953 r. w Hawłowicach – polski duchowny rzymskokatolicki, werbista, biskup diecezji św. Józefa w Irkucku w (2002-2003), biskup diecezjalny ełcki od 2003 r.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 roku. Studiował misjologię w Rzymie, przez trzy lata pracował w Afryce. W 1992 roku wyjechał na Białoruś, a w 1998 roku został biskupem pomocniczym dla administratury apostolskiej azjatyckiej części Rosji. W 1999 roku został pierwszym ordynariuszem diecezji św. Józefa z siedzibą w Irkucku.