„Pierwszy i Drugi List św. Piotra, List św. Judy. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”, Daniel Keating

Wydawnictwo W drodze kontynuuje uznaną wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomową serię „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”. 15. tomem serii jest komentarz do Pierwszego i Drugiego Listu św. Piotra oraz Listu św. Judy.

Pierwszy List św. Piotra ma wiele do przekazania naszemu pokoleniu. Podobnie do chrześcijan z I wieku, również my potrzebujemy na nowo odkryć naszą tożsamość jako członków Bożego domu oraz żyć w sposób odmienny od ludzi nas otaczających (1 P 1,14). Również my jesteśmy powołani do prowadzenia sprawiedliwego życia oraz bycia przykładem dla innych, tak by bardziej ochoczo przyjmowali oni Ewangelię (1 P 2,12).

– czytamy w 15. tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

Celem Daniela Keatinga, jaki stawia sobie w tym komentarzu, jest pomoc czytelnikom w odkrywaniu bogactw tego listu. Autor ufa, że lektura pomoże wsłuchać się na nowo w Słowo, podążając za wezwaniem do radosnego współcierpienia z Chrystusem.

Cechą charakterystyczną tego listu jest wyraźny kontrast pomiędzy surowym wezwaniem do cierpienia na wzór Chrystusa a opisem „radości niewymownej” (1 P 1,18), będącej naszym udziałem ze względu na osobistą relację z Chrystusem.

Z tego, jak bardzo św. Piotr w całym tekście podkreśla kwestię cierpienia, ewidentnie wynika, że chrześcijanie będący adresatami listu doświadczali wielu prób i prześladowań.

Drugi List św. Piotra, mimo że jest fascynującym i inspirującym tekstem, pełnym interesujących i wyjątkowych stwierdzeń, pozostaje jednym z najbardziej niedocenianych pism Nowego Testamentu. Chociaż istnieją przesłanki przemawiające za tym, że był on znany i wykorzystywany już w II wieku, potrzeba było jeszcze stu lat, by zaczęto go cytować, a dopiero w drugiej połowie IV wieku został powszechnie uznany za wchodzący w skład kanonicznego Pisma.

Autor sam wyjaśnia, jakie są cele listu: chce przypomnieć słuchaczom o prawdzie Bożego słowa (2 P 1,12), ostrzec ich przed fałszywymi nauczycielami, którzy mogliby zwieść ich na manowce (2 P 2,1), oraz pobudzić ich do oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa poprzez prowadzenie świętego życia (2 P 3,11).

– napisał Daniel Keating.

List św. Judy jest zbyt krótki, by jakikolwiek temat został w nim obszernie omówiony. Zasygnalizowane są w nim wątki związane m.in. z wezwaniem „do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym”. Juda nie tylko zaleca Kościołowi walkę o wiarę, ale w korpusie listu pokazuje również, jak należy to czynić. Drugi wątek listu jest zbudowany wokół terminu oznaczającego „zachowywać”. Juda zapewnia wiernych, że są bezpiecznie „zachowani” przez Jezusa Chrystusa, choć paradoksalnie wzywa ich też, by „zachowywali” samych siebie w miłości Bożej. Ostatnim wątkiem jest wezwanie do bycia miłosiernymi.

Sam Juda wskazuje, co skłoniło go do napisania listu. Pierwotnie chciał on zwrócić się do adresatów w kwestii „wspólnego naszego zbawienia”, jednak później dotarły do niego wieści o pewnych ludziach przenikających do Kościoła i głoszących rzeczy sprzeczne z „wiarą”. Tak więc pisze on ten krótki, żarliwy list po to, by usilnie zachęcić chrześcijańską wspólnotę „do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym” (Jud 1,3) oraz by wystąpić przeciwko osobom przekazującym odmienną naukę. Innymi słowy, autor stawia sobie dość wąsko zakrojony cel i koncentruje się na ściśle określonych rzeczach. Znaczną część listu stanowią przestrogi przed intruzami (Jud 1,5–19), choć Juda przekazuje też pozytywne przesłanie, zachęcając wiernych do mocnego trzymania się wiary, pozostawania w miłości Bożej.

– czytamy w 15. tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

Autor listu zachęca i apeluje w nim m.in. do walki o wiarę, okazywania miłosierdzia tym, których dręczą wątpliwości i są „w duchowym niebezpieczeństwie”, a także pokazuje, jak możemy czynić Pismo żywym tekstem. „Juda w barwny sposób zaświadcza, że Pismo Święte – dzięki udzielanej nam pomocy Ducha – może objaśniać zarówno nasze własne życie, jak i szerszy świat, w którym żyjemy”.

Redaktorem naukowym polskiego wydania tego tomu serii jest ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ.

Patronat nad książką objęli:

„Gość Niedzielny”, opoka.org.pl, dominikanie.pl, misyjne.pl, wiara.pl, miesięcznik „W drodze”, „Idziemy”, „Teologia Polityczna”, „Przewodnik Katolicki”, OREMUS, Radio Nadzieja, Radio Doxa.

O autorze:

Daniel Keating – dr teologii (Uniwersytet Oksfordzki). Jest członkiem St. Paul Center for Biblical Theology. Pracuje jako profesor teologii w Wyższym Seminarium Najświętszego Serca w Detroit w stanie Michigan. Jest autorem książek, m.in.: The Appropriation of Divine Life in Cyril of Alexandria; The Adventure of Discipleship, Deification and Grace; List św. Jakuba, Pierwszy, Drugi, Trzeci List św. Jana (seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego). Od ponad dwudziestu pięciu lat związany z duszpasterstwem akademickim, prowadzi wykłady dla studentów w Stanach Zjednoczonych i Europie. Mieszka w Ann Arbor w stanie Michigan, gdzie angażuje się w działalność Sług Słowa, świeckiego bractwa oddanego dziełu ewangelizacji i jedności chrześcijan. 

O serii:

Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa. 
 
O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II. 
 
Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła. 
 
Więcej informacji o serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego na stronie: kkps.wdrodze.pl

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze