Kelly Anderson

profesor w katedrze Pisma Świętego seminarium św. Karola Boromeusza w Wynnewood w Pensylwanii.

W latach 1997–2008 Kelly Anderson studiowała w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Papieskim Instytucie Biblijnym. Obroniła doktorat na Katolickim Uniwersytecie Ameryki.

Kelly Anderson jest współautorką przedostatniego tomu serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” – List św. Jakuba, Pierwszy, Drugi, Trzeci List św. Jana.