Piętno Kaina

Nad bramą świata, w którym żyjemy, wyryto herb demonów. Piętno Kaina na twarzy człowieka zakryło cieniem podobiznę Boga. Nigdy nie było na świecie tyle poczucia winy i smutku, cierpienia i strachu. Nigdy wcześniej ziemia nie była tak nabrzmiała od...