Alternatywa dla kalifatu

Stosowanie przemocy, by wzbudzić lęk i wymusić coś na władzach, jest stare jak świat. Współczesny terroryzm kieruje się różnymi motywami, ma różne rysy ideologiczne. Ale terroryzmu na pewno nie da się sprowadzić tylko do religii. rozmawiają...