Odwaga

Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku. Żyje w lęku, że jego wytwory mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko niemu (RH 15). Ewangelizacja oznacza, że ludzie mogą zobaczyć, dotknąć czy posmakować Dobrą Nowinę. Mają szansę dostrzec t...