Marcin Morawski

urodzony w 1972 r. – absolwent filologii klasycznej, specjalizuje się w mediewistyce.

Publikował w „Tygodniku Powszechnym” i „W drodze”.

Mieszka w Warszawie.