Zasłona już niepotrzebna
fot. mathieu bigard / UNSPLASH.COM

Nieraz sobie myślę, że wiara Żyda jest o wiele bardziej heroiczna od wiary chrześcijanina. Żydzi wciąż czytają Bożą obietnicę wiecznego trwania królestwa i kapłaństwa w Izraelu.

Maciej Müller: „Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami” (por. J 20,19). Czy apostołowie już wtedy, trzeciego dnia po męce Chrystusa nie czuli się Żydami?

Danuta Piekarz: Słowo „Żydzi” w Ewangelii Janowej odnosi się przede wszystkim do wrogów Chrystusa. Chociaż nie zawsze, bo Chrystus powiedział do Samarytanki: „Zbawienie bierze początek od Żydów” (J 4,22). Jezus w oczach wielu tych, którzy Go słyszeli, uchodził za heretyka. Głosił coś, z czym trudno było się pogodzić. Apostołowie oczywiście czuli się Żydami, członkami narodu wybranego. Refleksję nad tym, co to oznacza po przyjściu Mesjasza, podjął św. Paweł, który z jednej strony miał świadomość bycia Żydem, a z drugiej – smucił się z powodu tych, którzy nie uwierzyli w Jezusa. Dla Pawła fundamentalna była idea ludu Bożego. W tym znaczeniu pisze on o Izraelu. Prawdziwym Izraelem, ludem Bożym, są ci, którzy uwierzyli Chrystusowi – część Żydów (Paweł ich porównuje ze starotestamentalną „resztą”) oraz nawróceni poganie. Paweł jest też pełen gniewu na Żydów za to, jak traktują chrześcijan; w Pierwszym Liście do Tesaloniczan padają słowa: „Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. (…) Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży” (1 Tes 2,15–16). Autor Apokalipsy pisze z kolei o tych, „którzy nazywają się Żydami, a nimi nie są, lecz są synagogą Szatana” (2,9). Czyli istnieje jakaś grupa ludzi, którzy, zdaniem Jana, nie są godni tytułu „Żyd”. To ci, którzy prześladują chrześcijan.

A kim są „Hebrajczycy” z Listu do Hebrajczyków? Rozumiem, że nie chodzi o Żydów, którzy pozostali przy judaizmie?

Chodziło o chrześcijan pochodzących z judaizmu – na to wskazuje sposób argumentacji autora. Warto nadmienić, że w wielu obcych przekładach nie ma różnicy między terminami „Żyd” i „Hebrajczyk”. Niewątpliwie nie jest to wezwanie do Żydów, aby uwierzyli w Chrystusa, ale tekst skierowany do chrześcijan, którzy tracą swoją gorliwość.

U św. Jana Chrystus przestrzega: „Wyłączą was z Synagogi” (16,2). Czy znajdujemy jeszcze jakieś inne zapowiedzi rozłamu między chrześcijanami a Żydami?

Można tak odczytać słowa o młodym winie, którego nie należy wlewać do starych bukłaków (Mk 2,22). Pan Jezus przynosi coś, co rozsadza ramy starych zwyczajów. Jeśli ktoś przy nich pozostanie, nie uniesie nowości Ewangelii. Jezus nie ukrywa też, że „będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu” (Mt 10,17–18).

W przekonaniu, że czynią

Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 5000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
||
Wyczyść

Zaloguj się

Zasłona już niepotrzebna
Danuta Piekarz

doktor teologii biblijnej, italianistka, wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, w dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie, była konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich (2008-2013)....

Zasłona już niepotrzebna
Maciej Müller

urodzony w 1982 r. – studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim i dziennikarstwo w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. W „Tygodniku Powszechnym” odpowiedzialny za dział „Wiara”. Współpracuje r...