David Neuhaus SJ

urodzony 25 kwietnia 1962 r. w Johannesburgu w RPA – izraelski jezuita żydowskiego pochodzenia, konwertyta, doktor nauk politycznych, przełożony wspólnoty jezuitów Domu Papieskiego Instytutu Biblijnego w Jerozolimie.

David Neuhaus SJ jest obywatelem państwa Izrael. Uzyskał doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Uzyskał również dyplom z teologii w paryskim Centrum Sèvres i Pisma Świętego Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie.

Wikariusz Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy dla Katolików Hebrajskojęzycznych. W latach 2005-2009 był członkiem zarządu organizacji obrony praw ludności palestyńskiej B’Tselem.

Wykłada w seminarium duchownym w Beit Jala oraz na Uniwersytecie w Betlejem. Aktywnie włącza się w dialog międzyreligijny w Ziemi Świętej.