Jacek Wojtysiak

urodzony 22 kwietnia 1967 r. w Lubinie – filozof, profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Teorii Poznania KUL, wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie, w 2019 r. został członkiem Rady Doskonałości Naukowej.

Zajmuje się szczególnie ontologią, metafizyką, filozofią religii i filozofią języka.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, książek (Spór o istnienie Boga, Wprowadzenie do teologii naturalnej), a także laureatem nagrody POLCUL Foundation oraz stypendium Fundacji Nauki Polskiej.

Nakładem Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii ukazała się książka Wprowadzenie do teologii naturalnej.