Zasłona już niepotrzebna

, 0 recenzji

Nieraz sobie myślę, że wiara Żyda jest o wiele bardziej heroiczna od wiary chrześcijanina. Żydzi wciąż czytają Bożą obietnicę wiecznego trwania królestwa i kapłaństwa w Izraelu. Maciej Müller: „Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami” (por. J 20,19)....