Za wszelką cenę?

Za wszelką cenę?

Pierwsze „dziecko z probówki” urodziło się w Wielkiej Brytanii w 1978 ro­ku. Cztery lata później jedno z kolejnych przyszło na świat w Republice Czeskiej. Spiritus movens rozwoju tej części medycyny był w Czechach prof. dr hab. Ladislaw Palka. Dzięki jego kontaktom w Wielkiej Brytanii, a także dzięki osiąganym rezultatom ta gałąź medycyny dotarła do następnych państw ówczesnego bloku socjalistycznego. W Polsce pierwszy zabieg reprodukcji asystowanej, czyli in vitro, wykonał prof. Marian Szamatowicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dziecko narodziło się w 1987 roku.
Ingerencja w bieg natury

Metoda in vitro budzi wiele kontrowersji z powodu nieuprawnionej ludzkiej ingerencji w naturalny bieg rzeczy. Dla Kościoła katolickiego jest „etycznie nie do przyjęcia oddzielenie prokreacji od całkowicie osobistego kontekstu aktu małżeńskiego” (DP1 16). Kościół przyznaje, że terapia niepłodności małżeńskiej jest konieczna, ma ona jednak granice. Dokument Dignitas personae z 2008 roku wskazuje, że:

Z pewnością dopuszczalne są działania mające na celu usunięcie przeszkód uniemożliwiających naturalną płodność, jak na przykład leczenie hormonalne niepłodności spowodowanej przez zaburzenia w funkcjonowaniu gruczołów płciowych, chirurgiczne leczenie endometriozy, udrożnienie jajowodów albo mikrochirurgiczne przywrócenie ich drożności. Wszystkie te metody można uznać za autentyczne terapie o tyle, o ile po rozwiązaniu problemu leżącego u podstaw bezpłodności para może spełniać akty małżeńskie prowadzące do przekazywania życia bez potrzeby bezpośredniej interwencji lekarza w sam akt małżeński. Żadna z tych technik nie zastępuje aktu małżeńskiego, który jako jedyny jest godny przekazać życie w sposób naprawdę odpowiedzialny (pkt. 13).
Uszanować godność

Kościół jest przekonany o tym, że należy poświęcić uwagę badaniom nad profilaktyką bezpłodności. Jednak według dokumentu Dignitas personae:

Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy podstawowe dobra:

a) prawo do życia i do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci;
b) jedność małżeństwa, pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie;
c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które «wymagają, by przekazanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami» (pkt 12).

Jak się to dzieje?

Najpierw jednak opiszmy w zarysie, jak wygląda strona techniczna reprodukcji asystowanej. Przygotowanie kobiety do zabiegu jest poprzedzone kuracją hormonalną. Proces ma dwie fazy: najpierw za pomocą punkcji są pobierane od niej dojrzałe komórki jajowe, które łączy się w warunkach laboratoryjnych z plemnikami mężczyzny. Następnie, po pomyślnym
Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 5000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
||
Wyczyść

Zaloguj się