Zdjęcie Mariana Grabowskiego

Marian Grabowski

urodzony w 1951 r. – doktor habilitowany fizyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych i kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autor prac z dziedziny aksjologii nauki, etyki, antropologii filozoficznej i biblijnej oraz filozofii.

Znany z praktykowania uważnej i pogłębionej lektury Pisma Świętego, wykraczającej poza utarte szlaki kaznodziejstwa.

Autor m.in.: Ewangeliarz, Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej, Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły, Pierwociny stworzenia. Pomiędzy filozofią a fizyką.