Modlitwy
Oferta specjalna -25%

Ewangelia według św. Łukasza

0 opinie
Wyczyść

Modlitwa o wytrwanie w miłości Boga

Któryż umysł ludzki zdolny jest wyobrazić sobie miłość, którą Odwieczny Ojciec miłuje Jednorodzonego Syna? Miłość ta istniała od wieków i jest nieskończona. Teraz, czego żąda ode mnie, jak tylko tego, bym — tak jak On umiłował mnie odwieczną miłością — i ja miłował Go, na ile tylko potrafię. Dokończ Twe dzieło, Panie, i jak umiłowałeś mnie od początku, tak też spraw, bym kochał Ciebie do końca.

Modlitwa do Ducha Świętego — Źródła Miłości

Boże mój, uwielbiam Ciebie jako Trzecią Osobę Najświętszej Trójcy. Jesteś tą żywą Miłością, którą miłują się Ojciec i Syn. Od Ciebie pochodzi owa nadprzyrodzona miłość w naszych sercach. Daj mi wzrost tej łaski miłości, pomimo całej mojej nędzy. Miłość ta cenniejsza jest niż cokolwiek innego na świecie. Wolę raczej ją otrzymać niż wszystko, co świat może mi ofiarować. Ona jest moim życiem.

Modlitwa ufności w Bogu

Bóg stworzył mnie, abym wykonał dla Niego określone zadanie. Powierzył mi wykonanie pewnej pracy, której nie powierzył nikomu innemu. Mam swoją misję — choć może nigdy w tym życiu jej nie poznam, ale dowiem się o niej w przyszłym. Jestem ogniwem w łańcuchu, więzią łączącą osoby. On nie stworzył mnie bez powodu. Będę czynił dobro, będę realizował Jego dzieło. Będę głosicielem prawdy tam, gdzie mnie postawiono, nawet jeśli tego nie zamierzam. Wystarczy przecież, że zachowuję Jego przykazania i służę Mu moim powołaniem.

Tak zatem, Boże mój, oddaję się w Twoje ręce bez zastrzeżeń. Cóż posiadam w niebie albo czego pragnę na ziemi poza Tobą? Ciało i serce mnie zawodzą, lecz Bóg jest Bogiem mojego serca i działem moim na wieki.

Modlitwa uwielbienia Ducha Świętego — dającego życie wszystkim rzeczom

Wychwalam Cię, mój Panie i mój Boże, Odwieczny Pocieszycielu, równy Ojcu i Synowi. Przez Ciebie ziemia stała się tym, czym teraz jest, dojrzała do miejsca zamieszkania dla człowieka. Przez Ciebie, wszechmocny Panie, aniołowie i święci śpiewają pieśni chwały w niebie. Od Ciebie pochodzi każda dobra myśl i pragnienie, każdy dobry cel, każdy dobry wysiłek, każdy dobry sukces. To przez Ciebie grzesznicy stają się świętymi. To przez Ciebie Kościół odnawia się i umacnia. Przez Ciebie powstają nowe zakony i nowe modlitwy w Kościele; nowe państwa dochodzą do wiary, a pierwotne credo apostolskie objawia się w nowych przejawach i przykładach. Wychwalam i uwielbiam Cię, mój Wielki Panie, Duchu Święty.

Modlitwa o mądrość

Panie Jezu, naucz mnie, jak uczyłeś Marię, bym siedział u Twoich stóp i słuchał Twego słowa. Udziel mi tej prawdziwej mądrości, która przez modlitwę i rozmyślanie szuka Twojej woli, raczej w bezpośredniej z Tobą rozmowie niż przez czytanie i rozumowanie. Daj mi rozeznanie, bym odróżnił Twój głos od głosu obcych, bym przede wszystkim na nim polegał i szukał go jako czegoś, co znajduje się poza mną. Obym usłyszał Twoją odpowiedź w moim własnym wnętrzu, kiedy czczę Ciebie i polegam na Tobie, który znajdujesz się nade mną i poza mną.

Modlitwa zawierzenia woli Bożej

Wierzę, Zbawicielu mój, że Ty wiesz dokładnie, co dla mnie najlepsze. Wierzę, że kochasz mnie lepiej niż ja sam siebie kocham, że w swej Opatrzności zawsze wiesz, co czynisz, a Twoja opieka może wszystko. Panie mój, będę czekał, aż Ty mnie poprowadzisz, a kiedy to uczynisz, będę postępował wedle Twego prowadzenia w prostocie i bez lęku. Obiecuję, że nie będę się niecierpliwił, jeśli kiedyś znajdę się przy Tobie w ciemności i opanuje mnie zamęt. Nigdy nie będę narzekał ani się trapił, jeśli zdarzy mi się jakieś nieszczęście lub ogarnie niepokój.

Modlitwa do Ducha Świętego — Życia Duszy

Boże mój, uwielbiam Ciebie, Odwieczny Pocieszycielu, światło i życie mej duszy. Mógłbyś przecież poprzestać na udzielaniu mi dobrych rad, darzyć natchnieniem, łaską i pomocą z oddali. Ty jednak w swym nieskończonym współczuciu od początku wszedłeś do mojej duszy i wziąłeś ją w posiadanie. Jeśli zgrzeszę, odejdziesz ode mnie i pozostawisz mnie mojemu nędznemu ja. Niech Bóg broni! Będę używał tego, czym mnie obdarowałeś. Będę Cię wzywał, kiedy zostanę poddany próbie i pokusie. Dzięki Tobie nigdy Cię nie opuszczę.

Modlitwa poddania się woli Bożej

Panie mój i Zbawicielu, w Twoich ramionach jestem bezpieczny. Trzymasz mnie —wtedy niczego nie muszę się lękać. Opuścisz mnie — tracę wszelką nadzieję. Nie modlę się, byś mnie uczynił bogatym; nie modlę się też, byś mnie uczynił bardzo biednym. Wszystko pozostawiam Tobie, bo Ty wiesz, a ja nie. Jeśli ześlesz na mnie ból lub cierpienie, udziel mi łaski, bym je dobrze znosił. Jeśli obdarzysz mnie zdrowiem, siłą i sukcesem w tym świecie, spraw, bym zawsze miał się na baczności, aby te wielkie dary nie odwiodły mnie od Ciebie. Daj, bym zawsze dążył do ukazania Twojej chwały, żył wedle Twojej woli i dla Ciebie, bym dawał dobry przykład wszystkim, którzy mnie otaczają. Spraw, bym umarł w takiej chwili i w taki sposób, jaki najbardziej przyczyni się do Twojej chwały i będzie najlepszy dla mojego zbawienia.

tłum. Jan Kłos

Modlitwy
John Henry Newman

(ur. 21 lutego 1801 r. w Londynie – zm. 11 sierpnia 1890 r. w Edgbaston w Wielkiej Brytanii) – John Henry Newman COr, angielski duchowny rzymskokatolicki, konwertyta, filipin, filozof, teolog, pisarz, kardynał diakon od 1879 r., najwybitniejszy przywódca anglokatolicyzmu, wy...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze