Mirosław Ostrowski OP

urodzony w ur. 1965 r. – dominikanin, rekolekcjonista, wieloletni duszpasterz osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

Swoją dominikańską posługę rozpoczynał w Warszawie. Następnie przeniósł się do Gdańska, gdzie założył Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych. Po kilkuletniej przerwie związanej z pracą w mediach (KAI 2000-2003 oraz W drodze 2003-2005) powrócił do działalności duszpasterskiej wśród osób rozwiedzionych w Poznaniu i Szczecinie.

Prowadzi spotkania, wykłady i rekolekcje dla tych, którzy przez lata czuli się wyłączeni ze wspólnoty Kościoła. Jest autorem książki Wy też jesteście w Kościele. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych (2011) wydanej w Wydawnictwie W drodze.

Mieszka w Rzeszowie, gdzie prowadzi katechezy przedślubne, jest asystentem III zakonu w Rzeszowie i Prudniku, opiekunem Klubu Tygodnika Powszechnego, duszpasterzem osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

Życzenia imieninowe przyjmuje 26 lutego.