Godfryd de Saint Albin OCSO

urodzony w 1970 r. w Wersalu – po ukończeniu Szkoły Marynarki Wojennej służył we Francuskich Siłach Zbrojnych w stopniu kapitana komandosów, do trapistów wstąpił w lutym 2001 roku, a pół roku później rozpoczął nowicjat w opactwie Notre-Dame d’Aiguebelle.