Kościół w akcji
fot. katarina sikuljak / UNSPLASH.COM
Oferta specjalna -25%

Hewel. Wszystko jest ulotne oprócz Boga

3 votes
Wyczyść

Dz 2,1-11 | Ps 104 | 1 Kor 12,3b-7. 12-13 | J 20,19-23

Dzisiejszy krótki fragment Ewangelii opisuje dwa różne momenty z życia apostołów po zmartwychwstaniu Jezusa. Pierwszy ukazuje ich strach, życie w ukryciu, za zamkniętymi drzwiami. Drugi to pokój, radość i misja. Co spowodowało taką zmianę? Decydująca jest obecność Jezusa.

To naprawdę On. Pozdrawia przestraszonych uczniów i pokazuje im swoje ręce i bok. Radość uczniów to znak, że rozpoznali Pana i przyjęli Jego pokój. Odtąd zdolni są dzielić się nim z innymi.

Zesłanie Ducha Świętego to narodzenie Kościoła, który działa. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom radość i koi ich strach, aby mogli szeroko otworzyć drzwi serc i podjąć misję, do której ich posyła. Tak jak Jezus został posłany przez Ojca, aby głosić Boże miłosierdzie, tak też Jezus wzywa swój Kościół, to znaczy wszystkich swoich uczniów, do mówienia o Nim. Czy mamy tyle siły, żeby podjąć takie wezwanie? Tak, bo mamy Ducha Świętego, który prowadzi nas w sakramencie chrztu i bierzmowania. Każdy zgodnie ze swoim stanem i osobistymi darami zdolny jest do świadczenia o Bożej miłości. Ci z naszych wspólnot, którzy przyjęli święcenia kapłańskie, dodatkowo kontynuują misję Chrystusa i służą w sakramencie pojednania, głosząc, że Bóg pokonuje nasz grzech. Każdy z nas może być więc czynnym uczestnikiem wspólnoty Kościoła. Odnowa Kościoła dokonuje się wtedy, gdy on wypełnia swoją misję na ziemi.

Kościół w akcji
Ingeborg-Marie Lovenskiold Grüner Kvam OP

mniszka dominikańska, mieszka w klasztorze w Oslo....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze