Wygrać z Armią Czerwoną

Piłka nożna jest sportem masowym i chętnie pokazywanym. Dla mniej demokratycznych krajów to okazja, by się uwiarygodnić. Są jednak w historii futbolu przykłady na to, że sport służył nie tylko oprawcom, ale i ofiarom. Radosław Nawrot: Czy jest pan prze...