Józefa Hennelowa

, 0 recenzji

Szanowna Redakcjo, z przykrością stwierdzam, że przywołując na wstępie mojego artykułu cytat z niego, redakcja dokonała w nim skrótu zmieniającego sens. Zdanie, które napisałam, brzmiało: „katolicy nie mogą się domagać, by cała rzeczywistość praw...