Patriotyzm w czasach podziału

Jeśli przystępujemy do komunii, sakramentu Chrystusowej jedności, a istnieje pomiędzy nami złość i wrogość, niekiedy nawet pogarda, to - powiedzmy jasno - uczestniczymy w kłamstwie, jesteśmy hipokrytami. Jakub Pruś: W kwietniu 2017 roku Konferencja Epi...