Usposobienie filozoficzne

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: „Ja jestem światłością świata”.J 8,12 1.Niewiele jest zarzutów, które byłyby częściej wysuwane przez niewierzących przeciw religii objawionej niż zarzut, iż jest ona wrogo nastawiona wobec postępu filozo...