Jak myśleć o sekularyzmie?

, 0 recenzji

Opór stawiany Duchowi Świętemu znajduje w epoce nowożytnej swój wymiar zewnętrzny, zobiektywizowany jako treść kultury i cywilizacji, jako system filozoficzny, jako ideologia, jako program postępowania i kształtowania ludzkich zachowań (DeV 56). ...